Bibelen Live i 2020

Januar

HVAD:

Markus Live* 

Professoren & Performeren

Professoren & Performeren

Bibelen Live

Markus Live

Bibelen Live

Markus Live

Professoren & Performeren

Markus Live**

HVEM:

Konfirmander i Brøns

Gudum Kirke

Rønnevang Kirke

Konfirmander i Ry

Egen Kirke

Konfirmander i Ry

Kursusdag i Viborg

Dåstrup Kirke

Konfirmander i Jerne

HVOR:

Lukket arrangement

Toftevej 19, 7620 Lemvig

Info kommer senere

Lukket arrangement

Info kommer senere

Lukket arrangement

Info kommer senere

Info kommer senere

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Fredag d. 10. januar kl. 10.30

Onsdag d. 15. januar kl. 19.00

Torsdag d. 16. januar kl. 17.00

Tirsdag d. 21. januar

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00

Torsdag d. 23. januar

Lørdag d. 25. januar

Onsdag d. 29. januar kl. 17.30

Torsdag d. 30. januar kl. 8.00

Februar

HVAD:

Markus Live

Markus Live**

Markus Live

Markus Live

Markus Live*

Markus Live* + workshop

Davids Salmer Live

HVEM:

Østermarie Kirke

Konfirmander i Ny Kirke

Hjerm Kirke

Skovby Kirke, Nordfyn

Konfirmander i Nørre Løgum

Konfirmander i Syv Kirke

Søhøjlandets Kirke og IM i Gjern

HVOR:

Info kommer senere

Lukket arrangement

Info kommer senere

Info kommer senere

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Søndergade 54b, 8883 Gjern

HVORNÅR:

Onsdag d. 12. februar kl. 19.00

Torsdag d. 13. februar kl. 14.30

Onsdag d. 19. februar kl. 19.00

Torsdag d. 20. februar kl. 19.00

Fredag d. 21. februar

Onsdag d. 26. februar

Torsdag d. 27. februar kl. 19.30

Marts

HVAD:

Markus Live

Bibelen Live

Bibelen Live + workshop

Esters Bog Live

De Ni Recitationer til Påske

Bibelen Live

De Ni Recitationer til Påske

Markus Live*

HVEM:

Sædding Efterskole

Videbæk IM

Konfirmander i Højby Sogn

Silo i Hammerum

Stjernen IM

Vejlby Sognegård, Norddjurs

Borris Kirke 

Konfirmander m. forældre i Snejbjerg

HVOR:

Lukket arrangement

Nygade 10, 6920 Videbæk

Lukket arrangement

Hammerum Hovedgade 41, Herning

Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Info kommer senere

Info kommer senere

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Torsdag d. 5. marts kl. 13.00

Torsdag d. 5. marts kl. 17.30

Lørdag d. 14. marts

Onsdag d. 18. marts kl. 19.30

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30

Onsdag d. 25. marts kl. 19.30

Mandag d. 30. marts

Tirsdag d. 31. marts kl. 19.00

April

HVAD:

Bibelen Live

Markus Live**

Markus Live

HVEM:

Vejle IM

Gullestrup Kirke

Søhøjlandets Kirke

HVOR:

Olgas Vej 14, 7100

Løvbakkevej 9, 7400

Søndergade 54b, 8883

HVORNÅR:

Torsdag d. 2. april kl. 19.30

Fredag d. 10. april kl. 10.00

Søndag d. 19. april kl. 10.30

Maj

HVAD:

Bibelen Live

Filipperbrevet Live

Markus Live**

HVEM:

Seniorlejr på Kjelsø Lejren

Hvide Sande IM

Høje Taastrup Kirke

HVOR:

Lukket arrangement

Arken, Nørregade 84, Hvide Sande

Info kommer senere

HVORNÅR:

Onsdag d. 6. maj kl. 9.45

Onsdag d. 27. maj kl. 19.30

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00

Juni

HVAD:

Johannes' Første Brev Live

Samson Live + workshop

Bibelen Live

Johannes' Første Brev Live

HVEM:

Søhøjlandets Kirke

Præster fra Struer & Lemvig

Teltmøde i Kibæk

Simon Peters Kirke

HVOR:

Søndergade 54b, 8883 Gjern

Lukket arrangement

Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk

Islandsvej 12, 6000 Kolding

HVORNÅR:

Søndag d. 7. juni kl. 10.30

Onsdag d. 10. juni kl. 19.30

Torsdag d. 11. juni kl. 19.30

Søndag d. 14. juni kl. 10.30

Juli

HVAD:

Davids Salmer Live

HVEM:

Tullebølle Bibelcamping

HVOR:

Info kommer senere

HVORNÅR:

Søndag d. 19. juli kl. 19.00

August

HVAD:

Markus Live + stilleretræte

HVEM:

Hellig Kors Kloster

HVOR:

Info kommer senere

HVORNÅR:

Lørdag d. 15. august kl. 9.00

September

HVAD:

Professoren & Performeren

Esters Bog Live

Markus Live

Markus Live + workshop

HVEM:

Fredens Kirke

Skjern IM

Sct. Michaelis Kirke

Luthersk Missions Højskole

HVOR:

Sjællandsgade 34, 7400 Herning

Info kommer senere

Info kommer senere

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Tirsdag d. 1. september kl. 19.00

Torsdag d. 3. september kl. 17.30

Onsdag d. 9. september kl. 19.00

Tirsdag d. 15. september

Oktober

Info kommer senere

November

HVAD:

Bibelen Live

Davids Salmer Live

De Ni Recitationer

HVEM:

Café Ly, Kingos Kirke

Ans IM

Brændkjærkirken

HVOR:

Jagtvej 127, 2200 Kbh.

Info kommer senere

Agtrupvej 114, 6000 Kolding

HVORNÅR:

Tirsdag d. 10. november kl. 19.00

Torsdag d. 12. november kl. 19.30

Torsdag d. 26. november kl. 19.30

December

Info kommer senere

* Ved dette arr. genfortælles visse dele af Markusevangeliet, mens andre dele reciteres og dramatiseres.

** Ved dette arr. reciteres og dramatiseres uddrag af teksten.