Bibelen Live i 2020

Januar

HVAD:

Markus Live* 

Professoren & Performeren

Professoren & Performeren

Bibelen Live

Markus Live

Bibelen Live

Markus Live

Professoren & Performeren

Markus Live**

HVEM:

Konfirmander i Brøns

Gudum Kirke

Rønnevang Kirke

Konfirmander i Ry

Egen Kirke

Konfirmander i Ry

Vorning Kirke

Dåstrup Kirke

Konfirmander i Jerne

HVOR:

Lukket arrangement

Toftevej 19, 7620 Lemvig

Taastrup Hovedgade 150, 2630

Lukket arrangement

Egen Kirkevej 2, 6430 Nordborg

Lukket arrangement

Vorningvej 75A, 8830 Tjele

Byvejen 11, 4130 Viby Sj.

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Fredag d. 10. januar kl. 10.30

Onsdag d. 15. januar kl. 19.30

Torsdag d. 16. januar kl. 17.00

Tirsdag d. 21. januar

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00

Torsdag d. 23. januar

Lørdag d. 25. januar kl. 13.30

Onsdag d. 29. januar kl. 17.30

Torsdag d. 30. januar kl. 8.00

Februar

HVAD:

Markus Live

Markus Live**

Bibelen Live - tekster fra både GT og NT

Markus Live*

Markus Live

Markus Live

Markus Live*

Markus Live* + workshop

Davids Salmer Live

HVEM:

Østermarie Kirke

Konfirmander i Ny Kirke

Tejn, Olsker og Allinge Kirker

Konfirmander i Grønbæk Sogn

Hjerm Kirke

Skovby Kirke, Nordfyn

Konfirmander i Nørre Løgum

Konfirmander i Syv Kirke

Søhøjlandets Kirke og IM i Gjern

HVOR:

Svanekevej 6, 3751

Lukket arrangement

Tejn Kirke

Lukket arrangement

Kviumvej 10B, 7560 Hjerm

Middelfartvej 34, 5400 Bogense

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Søndergade 54b, 8883 Gjern

HVORNÅR:

Onsdag d. 12. februar kl. 19.00

Torsdag d. 13. februar kl. 14.30

Torsdag d. 13. februar kl. 17.00

Onsdag d. 19. februar kl. 8.30

Onsdag d. 19. februar kl. 19.00

Torsdag d. 20. februar kl. 19.00

Fredag d. 21. februar

Onsdag d. 26. februar

Torsdag d. 27. februar kl. 19.30

Marts

HVAD:

Markus Live**

Bibelen Live

AFLYST - Bibelen Live + workshop

AFLYST - Esters Bog Live

AFLYST - De Ni Recitationer til Påske

AFLYST - Markus Live + workshop

AFLYST - De Ni Recitationer til Påske

AFLYST - Markus Live

AFLYST - De Ni Recitationer til Påske

AFLYST - Markus Live*

HVEM:

Konfirmander i Vorgod

Videbæk IM

Konfirmander i Højby Sogn

Silo i Hammerum

Stjernen IM

Konfirmander i Sædden Kirke

Vejlby Kirke, Norddjurs

Sædding Efterskole

Borris Kirke 

Konfirmander m. forældre i Snejbjerg

HVOR:

Lukket arrangement

Nygade 10, 6920 Videbæk

Lukket arrangement

Hammerum Hovedgade 41, Herning

Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Lukket arrangement

Kirkestien 7, 8961 Allingåbro

Lukket arrangement

Kirkevej 14b, 6900 Skjern

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Onsdag d. 4. marts

Torsdag d. 5. marts kl. 17.30

Lørdag d. 14. marts

Onsdag d. 18. marts kl. 19.30

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30

Onsdag d. 25. marts kl. 8.00

Onsdag d. 25. marts kl. 19.30

Mandag d. 30. marts kl. 13.00

Mandag d. 30. marts kl. 19.00

Tirsdag d. 31. marts kl. 19.00

April

HVAD:

AFLYST - De Ni Recitationer til Påske

AFLYST - Bibelen Live

AFLYST - De Ni Recitationer til Påske

AFLYST - Markus Live**

AFLYST - men sendes på shkirke.dk

HVEM:

Vejle IM

Videbæk Kristne Friskole

Sindbjerg Kirke

Gullestrup Kirke

Søhøjlandets Kirke

HVOR:

Olgas Vej 14, 7100

Lukket arrangement

Riberlundvej 1, 7100 Vejle

Løvbakkevej 9, 7400

Søndergade 54b, 8883

HVORNÅR:

Torsdag d. 2. april kl. 19.30

Fredag d. 3. april

Torsdag d, 9, april kl. 19.00

Fredag d. 10. april kl. 10.00

Søndag d. 19. april kl. 10.30

Maj

HVAD:

AFLYST - Bibelen Live

Markus Live**

AFLYST - Filipperbrevet Live

AFLYST - Markus Live**

HVEM:

Seniorlejr på Kjelsø Lejren

Løgumkloster Efterskole

Hvide Sande IM

Høje Taastrup Kirke

HVOR:

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Arken, Nørregade 84, Hvide Sande

Info kommer senere

HVORNÅR:

Onsdag d. 6. maj kl. 9.45

Torsdag d. 21. maj kl. 15.00

Onsdag d. 27. maj kl. 19.30

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00

Juni

HVAD:

Markus Live*

AFLYST - Samson Live + workshop

AFLYST - Bibelen Live

Johannes' Første Brev Live

Markus Live**

HVEM:

Konfirmander i Snejbjerg

Præster fra Struer & Lemvig

Teltmøde i Kibæk

Simon Peters Kirke

Konfirmandkursus på Hedemølle

HVOR:

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk

Islandsvej 12, 6000 Kolding

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Onsdag d. 10. juni kl. 16.30

Onsdag d. 10. juni kl. 19.30

Torsdag d. 11. juni kl. 19.30

Søndag d. 14. juni kl. 10.30

Tirsdag d. 30. juni kl. 19.00

Juli

HVAD:

AFLYST - Davids Salmer Live

HVEM:

Tullebølle Bibelcamping

HVOR:

Info kommer senere

HVORNÅR:

Søndag d. 19. juli kl. 19.00

August

HVAD:

Markus Live + stilleretræte

Bibelen Live + workshop

HVEM:

Hellig Kors Kloster

Løgumkloster Efterskole

HVOR:

Info kommer senere

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Lørdag d. 15. august kl. 9.00

Torsdag d. 27. august

September

HVAD:

Bjergprædikenen Live

Esters Bog Live

Bjergprædikenen Live

Markus Live + workshop

Markus Live**

Samson Live

HVEM:

Seniorhøjskole på IMB

Skjern IM

Søhøjlandets Kirke

Luthersk Missions Højskole

Vejle IM

Vejlby Kirke, Norddjurs

HVOR:

Lukket arrangement

Info kommer senere

Søndergade 54b, 8883

Lukket arrangement

Olgas Vej 14, 7100

Kirkestien 7, 8961 Allingåbro

HVORNÅR:

Tirsdag d. 1. september kl. 15.00

Torsdag d. 3. september kl. 17.30

Søndag d. 6. september kl. 19.30

Tirsdag d. 15. september

Torsdag d. 24. september kl. 19.30

Onsdag d. 30. september kl. 19.30

Oktober

HVAD:

Markus Live*

Professoren & Performeren

Professoren & Performeren

AFLYST - Davids Salmer Live

Johannes' Første Brev Live

Markus Live**

Davids Salmer Live

Markus Live + workshop

Professoren & Performeren

Markus Live*

HVEM:

Konfirmander i Brøns

Lindehøj Kirke

Fredens Kirke

Aulum Y's Mens Club

Stjernen IM

Konfirmander i Vadum

ELM Vest, Rønne

Peterskolen

Kirker på Nordbornholm

Café Elmer

HVOR:

Lukket arrangement

Info kommer senere

Sjællandsgade 34, 7400 Herning

Lukket arrangement

Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Lukket arrangement

Tværstræde 3, 3700 Rønne

Lukket arrangement

Klemensker Kirke

Tværstræde 3, 3700 Rønne

HVORNÅR:

Fredag d. 2. oktober kl. 8.30

Lørdag d. 3. oktober

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00

Onsdag d. 7. oktober

Tirsdag d. 20. oktober

Onsdag d. 21. oktober kl. 19.30

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30

Torsdag d. 29. oktober kl. 8.00

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.00

Fredag d. 30. oktober kl. 14.00

November

HVAD:

Markus Live*

Markus Live*

Samson Live + Lignelser

Bibelen Live

Davids Salmer Live

AFLYST - Professoren & Performeren

AFLYST - Markus Live*

AFLYST - Markus Live*

Professoren & Performeren

Markus Live + workshop

AFLYST - Markus Live*

AFLYST - Markus Live*

De Ni Recitationer

HVEM:

Konfirmander i Ringkøbing

Konfirmander i Ringkøbing

Café Ly, Kingos Kirke

Konfirmander i Jersie Kirke

Ans IM

Brøndby Strand Kirke

Konfirmander i Gjesing Kirke

Konfirmander i Gjesing Kirke

Johanneskirken

Konfirmander i Løjt

Konfirmander i Gjesing Kirke

Konfirmander i Gjesing Kirke

Brændkjærkirken

HVOR:

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Jagtvej 127, 2200 Kbh.

Lukket arrangement

Søndermarksgade 12, 8643 Ans By

Info kommer senere

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Skoleholmen 9, 2670 Greve

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Lukket arrangement

Agtrupvej 114, 6000 Kolding

HVORNÅR:

Onsdag d. 4. november kl. 13.30

Torsdag d. 5. november kl. 13.30

Tirsdag d. 10. november kl. 19.00

Onsdag d. 11. november kl. 8.00

Torsdag d. 12. november kl. 19.30

Mandag d. 16. november kl. 19.00

Tirsdag d. 17. november kl. 19.00

Onsdag d. 18. november kl. 19.00

Torsdag d. 19. november kl. 19.30

Tirsdag d. 24. november kl. 8.00

Tirsdag d. 24. november kl. 19.00

Onsdag d. 25. november kl. 19.00

Torsdag d. 26. november kl. 19.30

December

HVAD:

De Ni Recitationer

Markus Live**

De Ni Recitationer

De Ni Recitationer

HVEM:

Borris Kirke

Konfirmander i Stepping

Sindbjerg Kirke

Søhøjlandets Kirke

HVOR:

Kirkevej 14b, 6900 Skjern

Lukket arrangement

Riberlundvej 1, 7100 Vejle

Søndergade 54b, 8883 Gjern

HVORNÅR:

Onsdag d. 2. december kl. 19.00

Torsdag d. 3. december kl. 14.10

Søndag d. 6. december kl. 10.30

Søndag d. 6. december kl. 19.30

* Ved dette arr. genfortælles visse dele af Markusevangeliet, mens andre dele reciteres og dramatiseres.

** Ved dette arr. reciteres og dramatiseres uddrag af teksten.