En dag i selskab med Paulus

Da Paulus ville sende et brev til Filipperne, satte han sig formentlig ikke ned og skrev! Jeg tænker - uden af vide det - at Paulus har gået lidt rundt og sagt dét højt, som han ville sige til menigheden. Dette har hans skriver så skrevet ned. Når filipperne har modtaget brevet er der måske nogle, som har lært teksten udenad, så de mundtligt kunne give ordene videre til andre. Man genfortalte teksterne for hinanden og ordene blev holdt i live på den måde.

Dette har jeg forsøgt at genoplive, ved at lære hele Filipperbrevet udenad og dernæst arbejde med måden at udtrykke det i genfortællingen. Mange, som har oplevet Filipperbrevet Live, har sagt til mig, at de oplevede teksten på en helt ny og levende måde. Se evt. gæstebogen.

Selve recitationen af Filipperbrevet tager ca. 20 minutter og et arrangement kan, ligesom med Joels Bog Live og Jakobs Brev Live, bygges op på mange måder. Jeg tilbyder at gøre det uden omsvøb, hvor recitaionen f.eks. afløser selve prædikenen til en gudstjeneste. En anden mulighed er at dele brevet op og spille noget musik undervejs.

Et arrangement med Filipperbrevet Live kunne også se sådan ud:

  • Jeg siger lidt om ideen med at formidle et bibelsk skrift mundtligt.
  • Jeg siger lidt om brevet og menigheden det var skrevet til.
  • Vi synger en sang.
  • Recitation af Filipperbrevet.
  • Stilhed til refleksion et par min.
  • Tilhørerne bringer emner frem, som de blev ramt af ved at hører Filipperbrevet.
  • Derefter får de, hvis de selv vil, lov at udfolde dette.
  • Jeg knytter en kommentar til emnerne.
  • Jeg deler evt. ind i grupper, så alle kan snakke videre om det emne de helst vil.

Dette program tager mellem en time og halvanden time.

Video: Jesper Smalbro

Jeg har været ude med Filipperbrevet Live ca. 60 gange rundt i hele landet, og jeg glæder mig fortsat hver gang jeg kan få lov at dele dette brev med andre mennesker på en måde, som de færreste har oplevet! :-)