Guds rige er ligesom...

Med ord som disse indleder Jesus mange gange det vi kalder "en lignelse". Disse små historier, som fortæller os noget om Jesus og Guds rige. Nogle lignelser er ligefrem gået ind i vores sprog, som f.eks ordet "samarit" der betyder en der hjælper mennesker i nød. Uden Jesu ord i Lukasevangeliet kap. 10, ville vi slet ikke have dette ord. Men nu er denne gerning opkaldt efter den barmhjertige samaritaner.

En udfordring Jesus havde var, at folk ikke altid forstod hans lignelser. Det kan vi f.eks. læse i Markusevangeliet kap. 4, men også flere andre steder. Men forstår vi dem? Og i så fald, hvordan forstår vi dem?

Hvis I laver et arrangement med Jesu Lignelser Live vil der både blive tid til at lytte til ordene, reflektere over dem og samtale om dem. Hvor mange lignelser og hvilke lignelser jeg vil recitere vil komme til at udvikle sig over de næste år, da der er mange gode at vælge imellem. Indtil videre er mulighederne dem man kan se på listen herunder. Rækkefølgen her er den rækkefølge de forekommer i i bibelen og ikke nødvendigvis den rækkefølge jeg tænker at recitere dem til et evt. arrangement hos jer. Har man ønsker til lignelser, som man mener skal med, så er disse ønsker meget velkomne. Kontakt mig endelig.

 • Matt 18,21-35: Lignelsen om den gældbundne tjener
 • Matt 25,1-13: Lignelsen om de ti brudepiger
 • Mark 4,4-20+33-34: Lignelsen om sædemanden
 • Mark 4,30-32: Lignelsen om sennepsfrøet
 • Luk 10,25-37: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
 • Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde
 • Luk 14,7-14: Lignelsen om pladserne ved bordet
 • Luk 14,15-24: Lignelsen om det store festmåltid
 • Luk 15,1-7: Lignelsen om det mistede får
 • Luk 15,8-10: Lignelsen om den tabte mønt
 • Luk 15,11-32: Lignelsen om den/de fortabte søn/sønner
 • Luk 18,9-14: Lignelsen om farisæeren og tolderen
 • Joh 15,1-8: Lignelsen om det sande vintræ

Video med recitation af Jesu lignelse om Den Barmhjertige Samaritaner. Optaget midt imellem Jerusalem og Jeriko, hvor Jesus henlægger handlingen i lignelsen.