Bibelen Live i 2021

Januar

HVAD:

Markus Live + workshop

Filipperbrevet Live + workshop

Filipperbrevet Live + workshop

HVEM:

Konfirmander i Nr. Løgum

Teolkursus

Teolkursus

HVOR:

Lukket arrangement

Katrinebjergvej 75, 8200 Århus

Katrinebjergvej 75, 8200 Århus

HVORNÅR:

Fredag d. 8. januar

Onsdag d. 20. januar kl. 15.00

Torsdag d. 21. januar kl. 15.30

Februar

HVAD:

Markus Live + P&P

Filipperbrevet Live

HVEM:

Hornbæk Kirke

Jegindø IM

HVOR:

Info kommer senere

Kongevejen 66, 7790 Thyholm

HVORNÅR:

Tirsdag d. 16. februar

Onsdag d. 17. februar kl. 19.30

Marts

HVAD:

Bibelen Live

Markus Live

Esters Bog Live

Bibelen Live

HVEM:

Hillerød Kirke

LMU-retræte på LTC

Silo - IM i Hammerum

Sædding Efterskole

HVOR:

Info kommer senere

Lukket arrangement

Hammerum Hovedgade 41, Herning

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Torsdag d. 4. marts kl. 19.30

Lørdag d. 13. marts

Onsdag d. 17. marts

Onsdag d. 31. marts

April

HVAD:

Markus Live*

Markus Live

Markus Live*

HVEM:

Gullestrup Kirke

Sct. Michaelis Kirke

Konfirmander i Snejbjerg Kirke

HVOR:

Løvbakkevej 9, 7400

Info kommer senere

Markus Live*

HVORNÅR:

Fredag d. 2. april kl. 10.00

Onsdag d. 7. april kl. 19.00

Torsdag d. 15. april kl. 19.00

Maj

HVAD:

Bibelen Live

HVEM:

Seniorlejr på Kjelsø Lejren

HVOR:

Info kommer senere

HVORNÅR:

Tirsdag d. 4. maj

Juni

HVAD:

Bibelen Live

Bjergprædikenen Live

Davids Salmer Live

HVEM:

Teltmøde i Kibæk

Simon Peters Kirke

Holstebro IM

HVOR:

Info kommer senere

Info kommer senere

Info kommer senere

HVORNÅR:

Onsdag d. 9. juni kl. 19.30

Søndag d. 13. juni kl. 10.30

Onsdag d. 16. juni

Juli

HVAD:

Davids Salmer Live

HVEM:

Tullebølle Bibelcamping

HVOR:

Info kommer senere

HVORNÅR:

Søndag d. 25. juli

August

Info kommer senere.

September

HVAD:

Bibelen Live

HVEM:

LMH

HVOR:

Lukket arrangement

HVORNÅR:

Torsdag d. 23. september

Oktober

Info kommer senere.

November

Info kommer senere.

December

Info kommer senere.

* Ved dette arr. genfortælles visse dele af Markusevangeliet, mens andre dele reciteres og dramatiseres.

** Ved dette arr. reciteres og dramatiseres uddrag af teksten.