Glædelig jul!

Mange kirker har til advent eller jul et arrangement med De Ni Læsninger. Måske skulle I invitere Bibelen Live og i stedet få reciteret udvalgte tekster fra 1 Mosebog kap. 1 frem til Johannesevangeliet kap. 1. Det kunne give fornyelse til en god gammel tradition. Til et arrangement med De Ni Recitationer hører gerne musik og/eller sang mellem recitationerne. Musikken står I selv for og det er naturligvis jer der bestemmer om det er orgel, acapella eller rytmisk musik. Hvis I ønsker at følge mit salmeforslag, finder I det nederst på denne side.

1. Recitation: Første Mosebog 1,1-2,4

2. Recitation: Første Mosebog 3,8-15

3. Recitation: Salme 86,1-7

4. Recitation: Esajas’ Bog 9,1-6

5. Recitation: Esajas’ Bog 11,1-10

6. Recitation: Lukasevangeliet 1,26-38

7. Recitation: Lukasevangeliet 2,1-7

8. Recitation: Lukasevangeliet 2,8-20

9. Recitation: Johannesevangeliet 1,1-18

 

Nogle steder har man brugt Filipperbrevet 2,5-11 som afslutningstekst. Da denne tekst alligevel er en del af Bibelen Lives repertoire, tilbyder jeg at tage den med og evt. udelade en af de ni andre eller slå 7. og 8. tekst sammen til én. Personligt foretrækker jeg dog de ni ovenstående.
 

Billedet til ventre er fra arrangement i 2017 den 3. søndag i advent i Kristkirken i Kolding med De Ni Recitationer til Jul.

Forslag til sangvalg til De Ni Recitationer

Du sidder formentlig med din telefon eller lignende. Ønsker du at se forslaget bedes du åbne BibelenLive.dk på en computer.

Der er ingen sang før 1. recitation. Kun mørke, stilhed og venten.
 
1Recitation: Første Mosebog 1,1-2,4
 
DDS nr. 121 Dejlig er jorden v. 1:
 

1

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
 
2. Recitation: Første Mosebog 3,8-15
 
DDS nr. 122 Den yndigste rose er funden v. 2,5 og 6:

 

2

Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

5

Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!

6

Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.
3. Recitation: Salme 86,1-7
 
DDS nr. 129 Julebudet til dem, der bygge:
 

1

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

2

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

3

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

4

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!
 
4. Recitation: Esajas’ Bog 9,1-6
 
DDS nr. 77 O kom, o kom, Immanuel:
 

1

O kom, o kom, Immanuel,
forløs dit fangne Israel
i pinefuld landflygtighed
langt fra dit åsyns herlighed.
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

2

O kom, du skud af Isaj, hør,
riv byttet ud af løvens klø'r,
fra gravens mørke dyb os fri,
fra Helveds gru og tyranni!
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

3

O kom, du solopgang, o kom,
du sjæles lys og lægedom,
fordriv al nattemørkets gru,
vort gravdyb gennemtrænge du!
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

4

O kom med Davids-nøglen hid,
gør kongeporten høj og vid,
du Himmel-vejen os bered,
men stæng den vej i døden ned.
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

5

O kom, o kom, og vær vor fred,
du, som i magt og herlighed
fra Sinaj, klædt i rædsels dragt,
dit folk gav Lovens gamle pagt.
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.
 
5. Recitation: Esajas’ Bog 11,1-10
 
DDS nr. 71 Nu kom der bud fra englekor v. 1-2:
 

1

Nu kom der bud fra englekor,
at Gud herned vil stige;
hans Søn, som i det høje bor
og ejer ærens rige,
han sig vort kød vil tage på
og blandt os gå;
det nyt er uden lige.

2

Til Nazaret det budskab går,
som Gud sin engel byder,
Maria dér en hilsen får,
vidunderlig den lyder;
som lyn indtræder Gabriel
med et hilsæl,
som skrækker, skønt det fryder.
 
6. Recitation: Lukasevangeliet 1,26-38
 
DDS nr. 104 Et barn er født i Betlehem v. 2:

 

2

En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
 
7. Recitation: Lukasevangeliet 2,1-7
 
DDS nr. 104 Et barn er født i Betlehem v. 1,3,5 og 10:
 
 

1

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

3

Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!

5

Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

10

Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!
 
8. Recitation: Lukasevangeliet 2,8-20
 
DDS nr. 121 Dejlig er jorden v. 3:
 

3

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
 
9. Recitation: Johannesevangeliet 1,1-18
 
DDS nr. 119 Julen har bragt velsignet bud v. 1-2:
 

1

Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

2

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.