Professoren og performeren

I 2020 kommer hele bibelen på nudansk! Men Bibelselskabet udgav allerede i 2016 en bog med tre af Det Gamle Testamentes bøger oversat fra de hebraiske grundtekster til et levende nudansk. En af dem er Dommerbogen, som i denne udgivelse hedder Frihedskampen. I den forbindelse indgik Bibelen Live i et samarbejde, hvor det er muligt at invitere professor Nicolai Winther-Nielsen, som har oversat Frihedskampen, og Bibelen Live til et fælles arrangement. Her vil der dels blive et indlæg fra Nicolai om arbejdet med oversættelsen og dels vil jeg recitere beretningen om frihedskæmperen Samson ordret som den står i den nudanske version. Til begge afdelinger vil der være mulighed for spørgsmål og samtale, hvor både Nicolai og jeg stiller os til rådighed.

"En fremragende aften med Professoren og Performeren. Både underholdende, lærerig, horisontudvidende, øjen- og øreråbnende. Gribende fortællekunst leveret af Klaus, der gav os alle en fornemmelse af at komme meget tæt på og dybt ind i teksten om Samson og dermed berøre vores liv så mange år på afstand af tilblivelsestidspunktet. Dette fulgt op af Nicolais meget engagerede og medrivende beretning om bibelovesættelsesarbejde, der imponerede mange. En rigtig god kombination med professor og performer. Vores varmeste anbefaling her fra menigheden"

Sådan skrev Helle Viuf, som er sognepræst i Antvorskov, som blev det første sted med dette koncept.

Foto: Elisabeth Høgh Østergaard Pedersen

Det er naturlgivis også muligt at invitere mig alene til at komme med Samson Live. Dette kunne være en mulighed for f.eks. konfirmander, men mon ikke vi alle kan lære noget af denne beretning om Samson der kæmper imod filistrene og deres afguder og ender med at ofre sit eget liv i denne kamp! Det tager ca. 20 min. at høre beretningen om Samson og man kan se programforslag her.