Glædelig påske!

Bibelen Live bliver hvert år brugt flittigt både op til påske og i selve påskeugen. I 2017 kom der endnu en mulighed, da man nu kan opleve De Ni Recitationer til påske. Ligesom til jul, begynder vi i 1 Mosebog med skabelse og syndefald. Derfra bevæger vi os over tekster fra bl.a. 2 Mos 12 med udfrielsen fra Egypten og Esajas 53 med Herrens lidende tjener og frem til teksterne i Det Nye Testamente. Her lytter vi til passionsberetningen fra Markusevangeliet og til sidst et uddrag fra Paulus breve. Til et arrangement med De Ni Recitationer hører gerne musik og/eller sang mellem recitationerne. Denne del står I selv for.

1. Recitation: Første Mosebog 1,26-2,4 & 1 Mosebog 3,8-15

2. Recitation: Første Mosebog 22,1-19

3. Recitation: Anden Mosebog 12,1-13a

4. Recitation: Salme 22

5. Recitation: Esajas 52,13-15 & Esajas 53

6. Recitation: Zakarias 9,9-10 & Markusevangeliet 11,1-11

7. Recitation: Markusevangeliet 14-15

8. Recitation: Markusevangeliet 16

9. Recitation: 1 Kor 1,18-25 + 15,20-23 & Gal 3,13-14 & Fil 2,5-13