Retræte på Hellig Kors Kloster

Nogle gange trænger vi til at komme helt ned i tempo og give os tid til at lytte til bibelens budskab og bare være i stilheden efterfølgende. Det får du mulighed for lørdag d. 15. august 2020, hvor man igen kan lytte til ordene fra Markusevangeliet, som jeg vil recitere og dramatisere. Bibelen Live lavede i samarbejde med Hellig Kors Kloster en bibelretræte i august 2019 og gentager - ved nok tilmeldte - dette i 2020. Klik her for at læse mere på klosterets hjemmeside. Det er også der du tilmelder dig.

Programmet for dagen bliver - med forbehold for små ændringer - følgende:

Fra kl. 8.00 - kaffe på kanden

9.00 - Velkomst, intro, salme, bøn og 1. samling med Markus 1-3

10.00 - 2. samling med Markus 4-6,29

11.00 - 3. samling med Markus 6,30-9,1

12.00 - Frokost og mulighed for en gåtur på heden

14.00 - 4. samling med Markus 9,2-10,52

14.30 - Kaffen stilles frem

15.00 - 5. samling med Markus 11-13

16.00 - 6. samling med Markus 14-16

17.00 - Sidste samling med mulighed for at dele indtryk fra dagen.

18.00 - Aftensuppe og farvel