Tro eller gerninger?

Jeg håber fortsat, at lave mange aftaler med Jakobs Brev Live, da det - indholdsmæssigt - er noget helt andet end f.eks. Filipperbrevet. Jakob ufordrer os og spørger til om vi har gerninger der viser at vi har tro. Programmet for en aften kunne se sådan ud:

  • Jeg siger lidt om ideen med at formidle et bibelsk skrift mundtligt.
  • Jeg siger lidt om brevet og hvem det er skrevet til.
  • Vi synger en sang.
  • Recitation af Jakobs Brev.
  • Stilhed til refleksion et par min.
  • Tilhørerne bringer emner frem, som de blev ramt af ved at hører Jakobs Brev.
  • Derefter får de, hvis de selv vil, lov at udfolde dette.
  • Jeg knytter en kommentar til emnerne.
  • Jeg deler evt. ind i grupper, så alle kan snakke videre om det emne de helst vil.

Dette program tager mellem en time og halvanden time.