Tro eller gerninger?

Jeg håber fortsat, at lave mange arrangementer med Jakobs Brev Live, da det - indholdsmæssigt - er noget lidt andet end f.eks. Filipperbrevet. Jakobs Brev ufordrer alle kristne og spørger til om vi egentlig har gerninger der viser at vi har tro. Forslag til program for et arrangement kan du se her. En mulighed kunne også være at lave et arrangement med både Jakobs Brev og Bjergprædikenen. Se mere her.